Multimedia Institute

Group
Faculty
PHD Students
Master 2014
Master 2015
Master 2016

Faculty


Zhang Chuntian
Professor

Yang Zhaoxuan
Professor

Su Yuting
Professor

Liu Anan
Professor

Zhang Jing
Associate Professor

PHD Students


Xu Junyu

Jing Peiguang

Jin Xiao

Xu Ning

Li Wenhui

Lu Yao

Liu Yaoyao

Master 2014


Cao Qun

Chen Yawei

Du Jiaxing

Li Fuwu

Li Xiaoxue

Li Xixi

Wang Huijing

Wang Ping

Xu Chuanzhong

Zhao Zhengyu

Li Fuwu

Li Yang

Yu Fan

Master 2015


An Yang

Cheng Huiyun

Fu Jianpeng

Gu Huimin

Hao Yahui

Liu Nannan

Guo Hongbin

Li Zhengnan

Shao Zhuang

Shi Yang

Tian Ye

Xu Jiayu

Xu Lei

Zhang Xin

Wang Shan

Master 2016


Bai Xu

Chen Yao

Deng Zonghui

He Roubing

Li Mengjie

Liu Chenchen

Li Xinhui

Peng Wenjuan

Qiu Yurui

Shi Yingdi

Shi Yue

Wang Hongtao